Flytt

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

 

Kontrollera att lägenheten

Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts.
Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till bostadsföretaget, så att problemen kan besiktigas och åtgärdas.

Ändrad adress

Du gör din anmälan till Svensk Adressändring per telefon eller via webben

Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter:

 • Försäkringskassan
 • Kommunala förvaltningar
 • Landsting
 • Pliktverket
 • Skatteregistret
 • Statliga personadressregistret (SPAR)
 • Svenska Kyrkan
 • Vägverkets bil- och körkortsregister
 • Föreningar
 • Försäkringsbolag
 • Banker
 • Tidningar
 • Vänner och bekanta osv.

Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett skydd för dig och ditt hem.

Brandsäkerheten

Kontrollera utrymningsvägar och annat brandskydd i förväg, helst redan när du flyttar in. En brandvarnare är en billig livförsäkring för dig och din familj.

Nycklar

Vid inflyttningen får du ett antal originalnycklar — till lägenhet, port och tvättstuga osv.  Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar — även de kopior du eventuellt har gjort

Säg upp lägenheten skriftligt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till PTX Fastigheter. Uppsägningstiden är normalt tre månader.

Flytta Elavtal

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, detta sker enklast genom att kontakta el.herrljunga.se

Din lägenhet ska besiktigas och visas

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning, och det är bra om du kan vara med när den görs.

Före besiktningen måste du tänka på följande

 • All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen.
 • Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning måste du lämna dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
 • Parkettgolv och golv i våtutrymmen (badrum, kök, toalett) får inte vara dolda av heltäckande mattor.
 • Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig

Visning av din lägenhet

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar personen kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.